Additional features PassportScan

คุณลักษณะเพิ่มเติม

PassportScan Cloud เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบของรัฐบาลของประเทศต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังตำรวจของรัฐหรือสำนักงานสถิติ

Additional features PassportScan

บูรณาการตำรวจ

มีการส่งต่อข้อมูลขาเข้าไปยังตำรวจโดยอัตโนมัติสำหรับประเทศต่อไปนี้:

 • สเปน
 • อิตาลี
 • โปรตุเกส
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ลักเซมเบิร์ก
 • ประเทศไทย
 • โมร็อกโก
Passportscan
Additional features PassportScan

บูรณาการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การส่งต่อข้อมูลขาเข้าไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยอัตโนมัติ

มีการใช้งานในอิตาลีสำหรับระบบต่อไปนี้:

 • Ross 1000
 • RiceStat
 • ISTAT ซิซิลี
 • ISTAT โบลซาโน

อื่น ๆ ในเร็ว ๆ นี้

Passportscan
Passportscan